فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

551 - تفکر در قرآن:

افلم یدبروا القول ام جاء هم ما لم یات آباءهم الاولین.
آیا در (عظمت) این سخن نیندیشیده اند، یا چیز برای آنان آمده که برای پدران پیشین آنها نیامده است **مؤمنون / 68.***.

552 - تدبر در آیات:

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: وای بحال کسی که آیات الهی را بر زبان آورد ولی در آنها تدبر نکند.

553 - موعظه پیامبر به یکی از مردم امتش:

حسن گفت: مردی به محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد: یا رسول الله! مرا موعظه کن فرمود: فهم قرآن پیدا کن و از روز قیامت که همان روز ملاقات اهل آسمان و زمینیان است پروا و پرهیز کن.