فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش هفتم: تفکر و تدبر از آیات قرآن:

549 - تدبر در قرآن:

افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها.
آیا به آیات قرآن نمی اندیشند؟ یا (مگر) بر دلهایشان قفلهایی نهاده شده است **محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)/ 24.***.

550 - تأکید قرآن بر تدبر در قرآن:

کتاب مبارکی بر تو فرو فرستادیم، تا در آیات آن تدبر کنند، و خردمندان از آن پند گیرند**سوره ص - آیه 29.***.
چرا که در قرآن نمی اندیشند و تدبر نمی کنند**سوره نساء - آیه 82.***؟