فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

545 - تظاهر در گریستن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقروا القرآن وبکوا فان لم تبکوا فتباکوا لیس منا من لم یتغن بالقرآن.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن را با گریه قرائت کنید و اگر نگریستید تظاهر در گریه نمائید کسیکه قرآنرا با آوا نخواند از ما نیست.

546 - تلاوت با آواز حزین:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقرووا القرآن بالحزن: فانه نزل بالحزن.
قرآن را با آواز حزین بخوانید، زیرا که آن با صوت حزین نازل شده است.

547 - خشوع:

امام رضا (علیه السلام) در راه سفر به خراسان، شبها در بسترش بسیار قرآن می خواند و هرگاه به آیه ای که در آن از بهشت یا آتش یاد شده بود می رسید، می گریست و بهشت را از خدا مسألت می کرد و از آتش به او پناه می برد.