فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

541 - صوت نیکو، زینت قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان حسن الصوت زینه القرآن.
پیامبر فرمودند: صوت زیبا، زینت قرآن است.

542 - قرائت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

ابو ایاس معاویة بن قره به روایت از عبدالله ابن مغفل گفت: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را در روز فتح مکه معظمه دیدم سوره شریفه فتح را به آواز قرائت می کرد، گوید: عبد الله ابن مغفل نیز قرائت به آواز کرد، و راوی ابوایاس نیز قرائت کرد و گفت: اگر ترس از آن نمی داشتم که مردم بر من گرد آیند با همان لحنی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) قرائت فرمود می خواندم.

543 - پیشرفت جامعه به علت قرآن:

مقام معظم رهبری فرمودند: امروز این مسئله برای مردم ما هنوز فهمیده نیست، وقتی قرآن در جامعه رایج می شود وقتی جوان خوش صدا به جای ترنم فلان ترانه و فلان سرود بی محتوا، مجذوب قرآن می شود و حنجره خویش، این نعمت بزرگ خدادادی را در خدمت تلاوت قرآن می گذارد، این یک پیشرفت جامعه به سمت قرآن است و این را جامعه لازم دارد.