فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

539 - زیباترین زیبایی:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ان من اجمل الجمال الشعر الحسن و نغمه الصوت الحسن:
زیباترین زیبایی، موی زیبا و نعمه آواز خوش است.

540 - تلاوت های ممنوع:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): انی اخاف علیکم استنخفافا بالدین ... و ان تتخذوا القرآن مزامیر.
نگرانی من برای شما این است که این را سبک شمارید ... و قرآن را باساز و آواز بخوانید.

541 - صوت نیکو، زینت قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان حسن الصوت زینه القرآن.
پیامبر فرمودند: صوت زیبا، زینت قرآن است.