فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

538 - صوت نیکو:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حسنوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا:
قرآن را با صوت نیکو زینت دهید، زیرا که صوت نیکو بر زیبایی قرآن می افزاید.

539 - زیباترین زیبایی:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ان من اجمل الجمال الشعر الحسن و نغمه الصوت الحسن:
زیباترین زیبایی، موی زیبا و نعمه آواز خوش است.

540 - تلاوت های ممنوع:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): انی اخاف علیکم استنخفافا بالدین ... و ان تتخذوا القرآن مزامیر.
نگرانی من برای شما این است که این را سبک شمارید ... و قرآن را باساز و آواز بخوانید.