فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

533 - تلاوت های ممنوع:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن را به لحن ها و آواهای عربی قرائت کنید، و از لحن ها و آواهای فاسقان، و آوای یهود و نصاری اجتناب نمایید، و پس از من مردمی می آیند که قرآن کریم را به لحن غنا، و نوحه می خوانند و در گلو می چرخانند که از حنجره و گلوی آنها تجاوز می کنند (قلبشان از آن خبر ندارد) دلهایشان و دلهای کسانی که از خواندن اینگونه خوانندگان خوششان آید فریب خورده می باشد.

534 - سه رحمت:

عن ابیعبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لم یعط امتی اقل من ثلاث: الجمالی و الصوت الحسن و الحفظ.
به امتم کمتر از سه چیز داده نشده: زیبایی، و خوش آوازی، و قوه حافظه.

535 - زیبایی قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حسنوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا وقرء والله یزید فی الخلق ما یشاء.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن را با آوای خود زیبا کنید زیرا آوای خوب، زیبائی قرآن را افزون می کند و این آیه شریفه را قرائت فرمود: و خدا در آفرینش آنچه بخواهد می افزاید.