فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

531 - صدای خوب از پیامبران:

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: ما بعث الله - عز و جل - نبیا الا حسن الصوت:
خدای عزوجل هیچ پیغمبری را بر نیانگیخته جز اینکه خوش آواز باشد.

532 - خواندن قرآن با صدای خوش:

علی بن الحسین صلوات الله علیه قرآن را از همه مردم خوشتر می خواند. به طوری که وقتی سقاها از در خانه حضرت می گذشتند، می ایستادند و به صدای قرآن خواندن ایشان گوش می کردند، حضرت باقر (علیه السلام)، نیز خوش آوازترین مردمان بود.

533 - تلاوت های ممنوع:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن را به لحن ها و آواهای عربی قرائت کنید، و از لحن ها و آواهای فاسقان، و آوای یهود و نصاری اجتناب نمایید، و پس از من مردمی می آیند که قرآن کریم را به لحن غنا، و نوحه می خوانند و در گلو می چرخانند که از حنجره و گلوی آنها تجاوز می کنند (قلبشان از آن خبر ندارد) دلهایشان و دلهای کسانی که از خواندن اینگونه خوانندگان خوششان آید فریب خورده می باشد.