فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

530 - خواندن قرآن با لحن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لیس منا من لم یتغن بالقرآن:
کسی که قرآن به آهنگ نخواند از ما نیست.

531 - صدای خوب از پیامبران:

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: ما بعث الله - عز و جل - نبیا الا حسن الصوت:
خدای عزوجل هیچ پیغمبری را بر نیانگیخته جز اینکه خوش آواز باشد.

532 - خواندن قرآن با صدای خوش:

علی بن الحسین صلوات الله علیه قرآن را از همه مردم خوشتر می خواند. به طوری که وقتی سقاها از در خانه حضرت می گذشتند، می ایستادند و به صدای قرآن خواندن ایشان گوش می کردند، حضرت باقر (علیه السلام)، نیز خوش آوازترین مردمان بود.