فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

527 - قرائت با صوت:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقرووا القرآن بلحون العرب و اصواتها:
قرآن را با صوت و آهنگ عربی بخوانید.

528 - خواندن قرآن:

عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: اعرب القرآن فانه عربی:
قرآن را با اعراب بخوانید زیرا کلام عربی است.

529 - قرائت صحیح:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): تعلموا القرآن بعربیته.
قرآن را به شکل عربی آن و با حرکات صحیح حروف بخوانید.