فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

524 - عنایت فرشتگان:

بروایت امام صادق (علیه السلام) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرموده است مرد عجمی (غیر عرب) از امت من قرآن را با لهجه عجمی خود می خواند ولی فرشتگان آن را با عربیت بسوی آسمان بالا می برند.

525 - اذن خداوند:

ابوهریره شنیده است که: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمود: خداوند آن اندازه که: به پیامبرش اجازه داده که قرآن مجید را با صدای نیکو بلند بخواند درباره چیز دیگری اذن نداده است.

526 - قرائت غلط:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اذ قرا القاری القرآن فاخطا او لحن او کان اعجمیا کتبه الملک کما انزل.
قاری چنانچه قرآن را به غلط یا اشتباه و یا با لجن غیر عربی بخواند، فرشته آن را همانطور که نازل شده (صحیح و کامل) برایش می نویسد.