فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

523 - خوش صداترین قراء:

از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سوال شد: کدام یک از مردم در قرائت قرآن خوش صداتر است؟ فرمود: کسی که وقتی قرائتش را شنیدی گمان کنی او از خدا خوف و ترس دارد.

524 - عنایت فرشتگان:

بروایت امام صادق (علیه السلام) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرموده است مرد عجمی (غیر عرب) از امت من قرآن را با لهجه عجمی خود می خواند ولی فرشتگان آن را با عربیت بسوی آسمان بالا می برند.

525 - اذن خداوند:

ابوهریره شنیده است که: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمود: خداوند آن اندازه که: به پیامبرش اجازه داده که قرآن مجید را با صدای نیکو بلند بخواند درباره چیز دیگری اذن نداده است.