فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

520 - ترتیل:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)درباره آیه (و رتل القرآن ترتیلا) فرمود: قرآن را روشن و شمرده بخوان و آن را مانند تخم علف پاش مده و همچون شعر به شتاب مخوان، در شگفتی هایش درنگ کنید، دلها را با آن به تپش و حرکت در آورید و همه کوشش شما این نباشد که سوره را به آخر برسانید.

521 - سوال از امام صادق (علیه السلام):

از امام صادق (علیه السلام) سؤال کردند: و رتل القرآن ترتیلا چه معنی می دهد؟
حضرت فرمود: امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرماید:
قرآن را درست بیان کنید، یعنی حروف و کلمات را روشن و واضح تلفظ کنید. پس نه مانند شعر آن را با سرعت و عجله و حرکت بخوانید و نه مانند نثر این قدر پراکنده و از هم گسیخته مثل ذرات شن تلفظ کنید. بلکه به گونه ای بخوانید که دلهای سخت و پر قساوت شما نرم شود، و هیچگاه تمام همتان این نباشد که هرچه زودتر به آخر سوره برسید.

522 - ترتیل چیست:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای ابن عباس هنگامی که قرائت قرآن کردی با ترتیل قرائت کن عرض کرد: ترتیل چیست؟ فرمود: آنرا کاملا واضح بخوان و همانند ریگ پراکنده مکن، و چون شعر پشت سر هم و بشتاب نخوان، پس در کنار عجایبش توقف کنید و قلب ها را با قرآن بحرکت آورید، و همت شما آن نباشد که زود به آخر سوره برسید.