فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

518 - ترتیل قرآن:

الامام علی (علیه السلام): ترتیل القرآن: حفظ الوقوفی، و بیان الحروف.
امام علی (علیه السلام): ترتیل قرآن یعنی وقف های قرآن را حفظ و حروف آن را روشن بیان کنید.

519 - قرآن، بالابرنده:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یقال لصاحب القرآن: اقرا وراق و رتل کما کنت ترتل فی دار الدنیا، فان منزلتک عند آخر آیه کنت تقروها.
به کسی که قرآن می داند، گفته می شود: بخوان و بالا برو. و با ترتیل بخوان همچنان که در دنیا با ترتیل می خواندی؛ زیرا منزلت تو در آخرین آیه ای است که می خوانده ای.

520 - ترتیل:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)درباره آیه (و رتل القرآن ترتیلا) فرمود: قرآن را روشن و شمرده بخوان و آن را مانند تخم علف پاش مده و همچون شعر به شتاب مخوان، در شگفتی هایش درنگ کنید، دلها را با آن به تپش و حرکت در آورید و همه کوشش شما این نباشد که سوره را به آخر برسانید.