فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

517 - روش تلاوت قرآن:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: قرآن با شتابزدگی خوانده نمی شود. بلکه کلمه کلمه و با دقت خوانده می شود. پس به هر آیه ای می رسیم که درباره بهشت است، باید مقداری توقف کنیم و از خدا آن را مسئله نمائیم، و همچنین اگر به آیه ای رسیدیم که از جهنم سخن می گوید، باید به خدا پناه ببریم.

518 - ترتیل قرآن:

الامام علی (علیه السلام): ترتیل القرآن: حفظ الوقوفی، و بیان الحروف.
امام علی (علیه السلام): ترتیل قرآن یعنی وقف های قرآن را حفظ و حروف آن را روشن بیان کنید.

519 - قرآن، بالابرنده:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یقال لصاحب القرآن: اقرا وراق و رتل کما کنت ترتل فی دار الدنیا، فان منزلتک عند آخر آیه کنت تقروها.
به کسی که قرآن می داند، گفته می شود: بخوان و بالا برو. و با ترتیل بخوان همچنان که در دنیا با ترتیل می خواندی؛ زیرا منزلت تو در آخرین آیه ای است که می خوانده ای.