فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش چهارم: ترتیل در تلاوت قرآن:

515 - آداب ظاهری قرآن:

... و رتل القرآن ترتیلا.
و قرآن را شمرده شمرده بخوان **مزمل / 4.***.

516 - تأمل در قرائت این آیه:

امام صادق (علیه السلام) - درباره این آیه: و رتل القرآن ترتیلا گفت: یعنی این که در خواندن آن درنگ کنی، و صوتت را نیکوسازی.