فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

514 - افزایش زیبایی قرآن:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده اند: قرآن را با صوت نیکو زینت دهید، زیرا که صوت نیکو بر زیبائی قرآن می افزاید
برای هر چیزی زینتی است و زینت قرآن صوت نیکوست

بخش چهارم: ترتیل در تلاوت قرآن:

515 - آداب ظاهری قرآن:

... و رتل القرآن ترتیلا.
و قرآن را شمرده شمرده بخوان **مزمل / 4.***.