فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

510 - اذن خدا به پیامبرش در خواندن قرآن با آوای نیک:

ابوهریره شنیده است که: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمود: خداوند آن اندازه که به پیامبر من اجازه داده که قرآن را با صدای نیکو و بلند بخواند درباره چیز دیگر اذن نداده است.

511 - سودمندترین قصه ها:

قال علی (علیه السلام): و احسنوا تلاوته فانه انفع القصص:
قرآن را خوب تلاوت کنید، زیرا که سودمندترین قصه ها را در بر دارد.

512 - بهترین مردم:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): خیر الناس اقروهم و افقههم فی دین الله:
بهترین مردم کسانی هستند که قرآن بهتر خوانند و در کار دین داناتر باشند.