فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

509 - بهترین داستان:

قرآن را نیکو بخوانید زیرا آن برای شما بهترین داستان است که آموزنده خواهد بود و بوسیله قرآن بهبودی خود را طلب کنید زیرا آن شفا بخش سینه ها است و از قرآن که همان نور خاموش ناشدنی است پیروی کنید و برنامه کار خود را از روی آن که کهنه نمی گردد اتخاذ و تسلیم امر قرآن شوید که هرگز گمراه نخواهید شد.

510 - اذن خدا به پیامبرش در خواندن قرآن با آوای نیک:

ابوهریره شنیده است که: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمود: خداوند آن اندازه که به پیامبر من اجازه داده که قرآن را با صدای نیکو و بلند بخواند درباره چیز دیگر اذن نداده است.

511 - سودمندترین قصه ها:

قال علی (علیه السلام): و احسنوا تلاوته فانه انفع القصص:
قرآن را خوب تلاوت کنید، زیرا که سودمندترین قصه ها را در بر دارد.