فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

503 - ثواب روخوانی یا از حفظ:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من قرا القرآن فی المصحف، کتب له الفا حسنه و من قراه فی غیر المصحف فالف حسنه:
کسی که از رو قرآن بخواند، خدا برای او دو هزار حسنه می نویسد و برای کسی که آن را از حفظ بخواند هزار حسنه نوشته می شود.

504 - ثواب روخوانی قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): افضل عباده امتی قراءه القرآن نظرا:
بالاترین عبادت امتم از رو خواندن قرآن است.

505 - بهره چشم از عبادت:

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: به چشمهای خود از عبادت بهره دهید، عرض شد: یا رسول الله بهره چشم از عبادت چیست؟ فرمود: نظر کردن به قرآن کریم، و تفکر کردن در آن، و عبرت گرفتن از عجائب آن.