فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

501 - طرد شیطان:

بروایت امام صادق (علیه السلام) مرفوعاً از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هیچ چیز بر شیطان سخت تر از قرائت قرآن از روی قرآن نباشد و بودن قرآن کریم در خانه شیطان را طرد و دفع می کند.

502 - روخوانی:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): القراءه فی المصحف افضل من القراءه ظاهرا:
تلاوت قرآن از رو بهتر است از حفظ.

503 - ثواب روخوانی یا از حفظ:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من قرا القرآن فی المصحف، کتب له الفا حسنه و من قراه فی غیر المصحف فالف حسنه:
کسی که از رو قرآن بخواند، خدا برای او دو هزار حسنه می نویسد و برای کسی که آن را از حفظ بخواند هزار حسنه نوشته می شود.