فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

فصل چهارم: نحوه تلاوت:

بخش اول: قرائت از روی مصحف:

499 - قرائت کردن قرآن از روی آن:

عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: من قرا فی المصحف نظرا متع ببصره، و خفف: بوالدیه و ان کانا کافرین.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس قرآن کریم را از روی آن قرائت کند از دیده اش بهره مند شود، و بر پدر و مادرش تخفیف دهند، اگر چه کافر باشند.