فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

492 - پاداش ختم قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اذا ختم القرآن، صلی علیه عند ختمه ستون الف ملک.
وقتی کسی قرآن را ختم کند، در آن هنگام هزار فرشته بر او درود می فرستند.

493 - دعای قرآنی:

امام صادق (علیه السلام) در مقام دعا عرضه می داشت:
پروردگارا! عهدنامه خود را منتشر ساختی، پس نگاه مرا در آن عبادت، و قرائتم را تفکر و تفکرم را موجب عبرت قرار ده. خدایا! قرائتم را قرائت بدون تفکر قرار مده، و نظرم را در قرآن توأم با غفلت مگردان

494 - دعای امام سجاد (علیه السلام) در ختم قرآن:

امام سجاد (علیه السلام) پس از ختم قرآن می گفت: بار خدایا! اکنون که در تلاوت قرآن به ما کمک عطا فرمودی و به سبب نیکویی عبادت و بیان آن، سختی و درشتی (فصیح نبودن) زبانهای ما را نرم و آسان کردی، پس ما را از کسانی قرار ده که آن را آن گونه که حق و سزاوار است رعایت می کنند (و به کار می بندند) و با اعتقاد به تسلیم در برابر آیات محکم آن، تو را اطاعت می نمایند.