فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

490 - ختم قرآن در مکه:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من ختم القرآن بمکه لم یمت حتی یری رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و یری منزله من الجنه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس در مکه مکرمه ختم قرآن کند نمیرد تا پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را زیارت کند و نیز جایگاه خویش را در بهشت ببیند.

491 - ختم قرآن:

عن الصادق (علیه السلام): قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ختم القرآن الی حیث تعلم:
ختم کردن قرآن، خواندن آن است تا آنجا که تو می دانی.

492 - پاداش ختم قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اذا ختم القرآن، صلی علیه عند ختمه ستون الف ملک.
وقتی کسی قرآن را ختم کند، در آن هنگام هزار فرشته بر او درود می فرستند.