فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

488 - حال مرتحل:

از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پرسیدند: کدام یک از مردم بهترین می باشد؟ فرمود: حال مرتحل، عرض شد، حال مرتحل کیست؟ فرمود: آنکس که قرآن را بگشاید و ختم کند، که دعایش در پیشگاه خدا مستجاب است.

489 - ثواب خواندن قرآن در جمعه:

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: هرکه در مکه قرآن را از جمعه تا جمعه دیگر ختم کند، یا در کمتر یا بیشتر از آن بخواند و در روز جمعه ختم کند، برای او اجر نوشته شود با حسنات از اول جمعه که در دنیا بوده تا آخر جمعه که در آن خواهد بود و اگر در روزهای دیگر، ختم کند نیز چنین است.

490 - ختم قرآن در مکه:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من ختم القرآن بمکه لم یمت حتی یری رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و یری منزله من الجنه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس در مکه مکرمه ختم قرآن کند نمیرد تا پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را زیارت کند و نیز جایگاه خویش را در بهشت ببیند.