فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

474 - ترغیب به حفظ قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الذی لیس فی جوفه شی ء من القرآن کالبیت الخرب.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: کسی که در اندرونش چیزی از قرآن نیست، همانند خانه ای ویران است.

475 - اصرار بر عهده دار شدن حفظ قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): تعاهدوا هذا القرآن فانه وحشی فلهوا اسرع تفصیا من صدور الرجال من الابل من عقلها و لا یقولن احد کم نسیت آیه کیت و کیت بل نسی.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: عهده دار حفظ (و اجراء احکام دین) قرآن باشید که آن فرار است و فرار و رهائیش از سینه مردان سریع تر از فرار شتر از پای بندش می باشد، و هیچکس از شما نگوید فلان آیه چنین و چنان را فراموش کردم بل خود فراموش نشده و از حافظه اتان رها شده است.

476 - مقام حافظ قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): عدد درج الجنه عدد آی القرآن، فاذا دخل صاحب القرآن الجنه قیل له: ارقا و اقرا لکل آیه درجه فلا تکون فوق حافظ القرآن درجه:
تعداد درجات بهشت به تعداد آیه های قرآن است، هنگامی که قاری قرآن وارد بهشت شود، به او گفته می شود قرآن بخوان و بالا برو. بنابراین بالاترین درجه، از آن حافظان قرآن است.