فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

472 - امان از عذاب الهی:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقرء القرآن فان الله تعالی لایعذب قلبا و عی القرآن.
نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرائت قرآن کنید زیرا خدای تعالی قلبی را که قرآن را حفظ و نگهداری کند عذاب نفرماید.

473 - همراه سفیران بزرگوار:

عن الصادق (علیه السلام) قال: الحافظ للقرآن العامل به مع السفره الکرام البرره.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: آنکس که حافظ قرآن و عامل به احکام آن باشد همراه سفیران بزرگوار نیکوکار است.

474 - ترغیب به حفظ قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الذی لیس فی جوفه شی ء من القرآن کالبیت الخرب.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: کسی که در اندرونش چیزی از قرآن نیست، همانند خانه ای ویران است.