فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

464 - اکرام حاملان قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اکرموا حمله القرآن، فمن اکرمهم فقد اکرمنی.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: حاملان قرآن را گرامی دارید، هرکس آنانرا گرامی دارد مرا گرامی داشته است.

465 - منزلت اهل قرآن:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اهل قرآن در برترین درجات آدمیزادگان هستند جز درجات انبیاء و مرسلین پس شما حقوق آنان را ضعیف و ناچیز مشمارید که: آنان در پیشگاه خداوند عزیز جبار مکان و مقام بلندی دارند.

466 - محبوب خلق گشتن:

الشیخ ابو الفتوح فی تفسیره عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)قال: یقول الله عز و جل: حمله القرآن! تحببوا الی الله تعالی بتوقیر کتابه یزدکم حبا و یحببکم الی خلقه.
شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیرش از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده است که: خدا می فرماید: ای حاملان قرآن! بسبب گرامی داشتن قرآن با خدا دوستی کنید که خدا محبت خودش را به شما زیاد می کند و شما را محبوب خلق خود می گرداند.