فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

463 - بی نیازترین مردم:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اغنی الناس حمله القرآن من جعله الله تعالی فی جوفه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بی نیازترین مردم حاملان قرآن می باشند آنکسان که خدای تعالی قرآن را درون آنان قرار داده است.

464 - اکرام حاملان قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اکرموا حمله القرآن، فمن اکرمهم فقد اکرمنی.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: حاملان قرآن را گرامی دارید، هرکس آنانرا گرامی دارد مرا گرامی داشته است.

465 - منزلت اهل قرآن:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اهل قرآن در برترین درجات آدمیزادگان هستند جز درجات انبیاء و مرسلین پس شما حقوق آنان را ضعیف و ناچیز مشمارید که: آنان در پیشگاه خداوند عزیز جبار مکان و مقام بلندی دارند.