فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

461 - درجات اهل قرآن:

بروایت سکونی، امام صادق (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا اهل قرآن در بالاترین درجات آدمیان بجز پیغمبران می باشند پس حقوق آنرا ضعیف مشمرید که در پیشگاه خدای عزیز جایگاه بلندی دارند.

462 - مشمول رحمت خدا:

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: حاملان قرآن برحمت خدا احاطه شده اند، به نور خدای عزوجل پوشیده شده اند، ای حاملان قرآن! با احترام گذاردن به قرآن کسب محبوبیت از خدا کنید، تا محبتش به شما افزون گردد و شما را در نزد خلق محبوب گرداند.

463 - بی نیازترین مردم:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اغنی الناس حمله القرآن من جعله الله تعالی فی جوفه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بی نیازترین مردم حاملان قرآن می باشند آنکسان که خدای تعالی قرآن را درون آنان قرار داده است.