فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

449 - اهل قرآن:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): اهل القرآن اهل الله و خاصته:
اهل قرآن اهل خدا و خاص و ویژه اویند.

450 - خوشا به حال حامل قرآن:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ای سلمان! چون مؤمن قرآن بخواند، خدا درهای رحمت را بر او می گشاید ... بعد از آموختن علم، هیچ چیز را خدا بیشتر از قرائت قرآن دوست نمی دارد. و بزرگوارترین مردمان در نزد خدا، پس از پیامبران، دانشمندانند و سپس حاملان قرآن. اینان از دنیا همان گونه بیرون می روند که پیامبران بیرون رفتند، و چون در روز قیامت از گور در آیند با انبیاء محشور می شوند، و از پل صراط با پیامبران عبور می کنند، و پاداش انبیا به ایشان می دهند. پس خوشا به حال جوینده علم، و حامل قرآن، با این همه کرامت و شرفی که او راست.

451 - داراترین مردمان:

قال احد ائمه اهل البیت (علیه السلام): لا ینبغی لحامل القرآن ان یری احدا من اهل الارض اغنی منه و ان ملک الدنیا برحبها.
از بیان یکی از ائمه (علیه السلام): برای دارنده قرآن که (از رهنمودهایش استفاده می کند) زیبنده و سزاوار نیست که کسی از اهل زمین را داراتر از خود بداند، حتی اگر آن دیگری مالک تمامی دنیا با همه وسعتش باشد.