فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

448 - ثواب و برکات قرائت قرآن:

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) در تفسیرش از پدران بزرگوارش (علیه السلام) روایت کرده است که: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: حاملان قرآن برحمت خداوندی مخصوص، و از نور خداوندی پوشیده شده، و کلام خدایرا آموخته اند و در پیشگاه خداوندی مقرب هستند هرکسی آنانرا دوست بدارد خدایرا دوست داشته، و هرکه با آن دشمنی کند محققاً با خدا دشمنی کرده است، خداوند بلا و گرفتاری دنیوی را از کسیکه بقرآن گوش فرا می دهد دور می فرماید، و از خواننده قرآن گرفتاری و بلای آخرت را دور می کند، سوگند به آنکس که: جان محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در دست قدرت اوست هر آینه کسیکه بآیتی از آیات کتاب خدا، قرآن گوش دهد در حالیکه بآن معتقد باشد، تا آنجا که فرمود: اجرش بزرگتر از انباری طلا که در راه خدا انفاق می کند می باشد، محققاً قرائت کننده آیه ای از کتاب خدا در حالیکه بآن باور داشته باشد از اجری برتر از هر آنچه زیر عرش خدا تا اعماق زمین موجود است، بهره مند می شود.

449 - اهل قرآن:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): اهل القرآن اهل الله و خاصته:
اهل قرآن اهل خدا و خاص و ویژه اویند.

450 - خوشا به حال حامل قرآن:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ای سلمان! چون مؤمن قرآن بخواند، خدا درهای رحمت را بر او می گشاید ... بعد از آموختن علم، هیچ چیز را خدا بیشتر از قرائت قرآن دوست نمی دارد. و بزرگوارترین مردمان در نزد خدا، پس از پیامبران، دانشمندانند و سپس حاملان قرآن. اینان از دنیا همان گونه بیرون می روند که پیامبران بیرون رفتند، و چون در روز قیامت از گور در آیند با انبیاء محشور می شوند، و از پل صراط با پیامبران عبور می کنند، و پاداش انبیا به ایشان می دهند. پس خوشا به حال جوینده علم، و حامل قرآن، با این همه کرامت و شرفی که او راست.