فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

447 - قرآن و قاریان آن:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بر شما باد به قرآن که آن را بیاموزید! چون بعضی از مردم قرآن را می آموزند تا آن که گفته شود: فلان کس خواننده خوبی است؛ و بعضی به جهت صدا قرآن را می آموزند تا آن که گفته شود: فلان کس صدایش خوب است و در آن خیری نیست؛ و بعضی قرآن را می آموزند تا آن که به مفاد آن در شب و روز عمل کند و قرآن را بپا دارد؛ و در صدد آن نیست که کسی از تعلم او اطلاع پیدا کند یا نکند.
(و نیز در کافی با سند خود از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) روایت کرده است که آن حضرت فرمودند: قراء قرآن سه دسته هستند:
مردی که قرآن را می خواند و آن را برای خود سرمایه تجارت قرار می دهد؛ و به واسطه آن از پادشاهان و حکام به منافع مادی می رسد و بر مردم سیطره و تفوق پیدا می کند.
و مردی که قرآن را می خواند؛ و حروف کلمات و قواعد ادبی و تجویدی را یاد می گیرد ولیکن حدود و معانی و مبانی حقیقی آن را ضایع می نماید؛ و خداوند این دو دسته را در بین قاریان قرآن زیاد نگرداند.
و مردی که قرآن را می خواند و دوای قرآن را بر روی درد قلبش می نهد؛ و با قرآن شب ها بیدار و زنده دار است؛ و روزها روزه و با قرآن به سجودهای خود مشغول است؛ و با قرآن پهلو از رختخواب تهی می کند و به عبادت اشتغال می ورزد. به برکت این چنین قاریان قرآن خداوند عزیز جبار، بلا را از مردم دور می گرداند؛ و به واسطه آنان خداوند دوره حکومت را از دشمنان گرفته و به آنها محول می نماید؛ و به جهت آنان خداوند عزوجل باران رحمت خود را از آسمان فرو می فرستد.
و سوگند به خدا که این چنین قاریان قرآن از کبریت احمر نادرتر و کمیاب ترند.

بخش سوم: حاملان و اهل قرآن:

448 - ثواب و برکات قرائت قرآن:

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) در تفسیرش از پدران بزرگوارش (علیه السلام) روایت کرده است که: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: حاملان قرآن برحمت خداوندی مخصوص، و از نور خداوندی پوشیده شده، و کلام خدایرا آموخته اند و در پیشگاه خداوندی مقرب هستند هرکسی آنانرا دوست بدارد خدایرا دوست داشته، و هرکه با آن دشمنی کند محققاً با خدا دشمنی کرده است، خداوند بلا و گرفتاری دنیوی را از کسیکه بقرآن گوش فرا می دهد دور می فرماید، و از خواننده قرآن گرفتاری و بلای آخرت را دور می کند، سوگند به آنکس که: جان محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در دست قدرت اوست هر آینه کسیکه بآیتی از آیات کتاب خدا، قرآن گوش دهد در حالیکه بآن معتقد باشد، تا آنجا که فرمود: اجرش بزرگتر از انباری طلا که در راه خدا انفاق می کند می باشد، محققاً قرائت کننده آیه ای از کتاب خدا در حالیکه بآن باور داشته باشد از اجری برتر از هر آنچه زیر عرش خدا تا اعماق زمین موجود است، بهره مند می شود.