فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

439 - علم و آگاهی به قرآن:

قال الصادق (علیه السلام): المقری ء بلا علم کالمعجب بلا مال و لا ملک یبغض الناس لفقره، و یبغضونه لعجبه.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: قاری قرآن کریم اگر بدون علم و آگاهی باشد همانند تهیدستی است که مال و ملکی نداشته ولی خود پسند باشد که او برای تهیدستی خود با مردم دشمن شود و مردم نیز به خاطر خودپسندی دشمنش دارند.

440 - مسئولیت تبلیغ:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای قاریان قرآن در آنچه از قرآن فرا گرفته اید از خدا بترسید زیرا من در پیشگاه خدا مسئولم و شما نیز مسئولید، من مسئولیت تبلیغ رسالت دارم، و شما از آنچه از کتاب خدا و سنت من فرا گرفته اید مورد سوال و مؤاخذه می شوید.

441 - عادت به قرآن:

در کتاب جعفریات به اسناد خود از امیرالمؤمنین (علیه السلام) روایت کرده است که: رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که: (خواندن) قرآن خوی و عادتش شده باشد، و مسجد خانه اش باشد خدای تعالی خانه ای در بهشت از برای او بنا کند و مقام و درجه ای پائین تر از درجه وسطی برایش منظور نماید.