فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

438 - قاری دنیا دوست:

قال الباقر (علیه السلام): اذا رایتم القاری ء یحب الاغنیاء فهو صاحب دنیا، و اذا رایتموه یلزم السلطان فهو لص.
امام باقر (علیه السلام) فرمود: هنگامی که دیدید قاری قرآن دوستدار ثروتمندان و مالداران است او دوستدار دنیاست و چون مشاهده کردی ملازم و همراه سلطان می شود پس او دزد است.

439 - علم و آگاهی به قرآن:

قال الصادق (علیه السلام): المقری ء بلا علم کالمعجب بلا مال و لا ملک یبغض الناس لفقره، و یبغضونه لعجبه.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: قاری قرآن کریم اگر بدون علم و آگاهی باشد همانند تهیدستی است که مال و ملکی نداشته ولی خود پسند باشد که او برای تهیدستی خود با مردم دشمن شود و مردم نیز به خاطر خودپسندی دشمنش دارند.

440 - مسئولیت تبلیغ:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای قاریان قرآن در آنچه از قرآن فرا گرفته اید از خدا بترسید زیرا من در پیشگاه خدا مسئولم و شما نیز مسئولید، من مسئولیت تبلیغ رسالت دارم، و شما از آنچه از کتاب خدا و سنت من فرا گرفته اید مورد سوال و مؤاخذه می شوید.