فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

431 - اهل بهشت:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حمله القرآن عرفاء اهل الجنه، و المجتهدون قواد اهل الجنه، و الرسل ساده اهل الجنه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: قرآن خوانان، معرفان اهل بهشت اند، و مجتهدان و کوشایان در دین و عبادت افسران اهل بهشت اند، و رسولان خدا، آقایان اهل بهشت اند.

432 - رسیدن به مرتبه پیامبری:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من قرا القرآن فقد استررج النبوه من جنبیه، غیر انه لا یو حی الیه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند: کسی که قرآن بخواند، پیامبری از دو پهلویش بالا رود، منتها به او وحی نمی شود.

433 - عجم خواندن و با عربیت به سوی آسمان بالا رفتن:

قال ابی عبدالله (علیه السلام): قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الرجل الا عجمی من امتی لیقرا القرآن بعجمته فتر فعه الملائکه علی عربیته.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: مرد عجمی (غیر عرب) از امت من قرآن را با لهجه عجمی خود می خواند، ولی فرشتگان آن را با عربیت به سوی آسمان بالا می برند.