فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

429 - جایگاه اهل قرآن:

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: راستی اهل قرآن در بالاترین درجه آدمیان اند جز پیغمبران و رسولان حقوق اهل قرآن را کم مشمارید؛ زیرا از طرف خدای عزیز جبار مقام بلندی دارند.

430 - احترام به قاری قرآن:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر زیر دستی که قرآن را خوب می خواند، باید به او ارفاق کرد و با حسن سلوک با او رفتار شود.

431 - اهل بهشت:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حمله القرآن عرفاء اهل الجنه، و المجتهدون قواد اهل الجنه، و الرسل ساده اهل الجنه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: قرآن خوانان، معرفان اهل بهشت اند، و مجتهدان و کوشایان در دین و عبادت افسران اهل بهشت اند، و رسولان خدا، آقایان اهل بهشت اند.