فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

428 - درجه قاری قرآن:

پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سه کس در روز قیامت بر تلی از مشک سیاهرنگ باشند که نه ترسی آنان را بیم دهد و نه حسابی به آنها رسد تا مردم از حساب فارغ شوند از آن جمله است مردی که برای رضای خدا قرائت قرآن کند و امامت قومی نماید که از او خشنود باشند.

429 - جایگاه اهل قرآن:

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: راستی اهل قرآن در بالاترین درجه آدمیان اند جز پیغمبران و رسولان حقوق اهل قرآن را کم مشمارید؛ زیرا از طرف خدای عزیز جبار مقام بلندی دارند.

430 - احترام به قاری قرآن:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر زیر دستی که قرآن را خوب می خواند، باید به او ارفاق کرد و با حسن سلوک با او رفتار شود.