فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

427 - منزلت و جایگاه قاری:

عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یقال لصاحب القرآن اقرا وارق و رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فان منزلتک عند آخر آیه تقروها.
عبدالله بن عمر گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: به همراه رفیق (قاری و خواننده) قرآن گویند: بخوان و بالا رو بدانگونه که در دنیا قرآن را ترتیل می کردی، زیرا منزلت و جایگاه تو در کنار آخرین لایه ای است که قرائت می کنی.

428 - درجه قاری قرآن:

پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سه کس در روز قیامت بر تلی از مشک سیاهرنگ باشند که نه ترسی آنان را بیم دهد و نه حسابی به آنها رسد تا مردم از حساب فارغ شوند از آن جمله است مردی که برای رضای خدا قرائت قرآن کند و امامت قومی نماید که از او خشنود باشند.

429 - جایگاه اهل قرآن:

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: راستی اهل قرآن در بالاترین درجه آدمیان اند جز پیغمبران و رسولان حقوق اهل قرآن را کم مشمارید؛ زیرا از طرف خدای عزیز جبار مقام بلندی دارند.