فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

425 - بهتر از زیر عرش تا درون زمین:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): لتالی آیه من کتاب الله، خیر من تحت العرش الی تخوم السفلی.
پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: تلاوت آیه ای از قرآن کریم برای تلاوت کننده اش بهتر از آنچه در زیر عرش الهی تا درون زمین است می باشد.

بخش دوم: فضیلت قاری قرآن و حاملان آن:

426 - قاریان قرآن:

ان الذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصلوه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجاره لن تبور.
آنان که کتاب خدا را تلاوت کرده و نماز به پا می دارند و از آن چه روزیشان فرموده پنهان و آشکار به فقیران انفاق می کنند و امید تجارتی دارند که هرگز زیان و زوال نخواهد یافت **فاطر / 29.***.