فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

423 - قرائت صحیح:

مردی نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)آمد و عرض کرد که عبدالله بن مسعود قرائت سوره ای را به من تعلیم داد که من قرائت آن را از زید بن ثابت و ابی بن کعب نیز آموخته بودم در حالی که قرائت این سه نفر در مورد این سوره مختلف است. آیا به قرائت کدام یک از آنها قرآن را بخوانم؟ پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) سکوت اختیار کرد. در حالی که علی (علیه السلام) در کنار او بود. علی (علیه السلام) فرمود: هرکسی قرآن را همانطور که می داند بخواند، همه قرائت ها درست و بجاست.

424 - کفاره گناهان و مانعی در برابر آتش:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای سلمان! بر تو باد که قرائت قرآن کنی: زیرا قرائت قرآن، کفاره گناهان و حجاب و پرده در برابر آتش، موجب ایمنی از عذاب می باشد.

425 - بهتر از زیر عرش تا درون زمین:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): لتالی آیه من کتاب الله، خیر من تحت العرش الی تخوم السفلی.
پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: تلاوت آیه ای از قرآن کریم برای تلاوت کننده اش بهتر از آنچه در زیر عرش الهی تا درون زمین است می باشد.