فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

422 - سخن گفتن با خدا:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اذا احب احدکم ان یحدث ربه فلیقرا القرآن.
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هنگامی که کسی از شما دوست دارد که با خدا سخن گوید قرآن قرائت کند.

423 - قرائت صحیح:

مردی نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)آمد و عرض کرد که عبدالله بن مسعود قرائت سوره ای را به من تعلیم داد که من قرائت آن را از زید بن ثابت و ابی بن کعب نیز آموخته بودم در حالی که قرائت این سه نفر در مورد این سوره مختلف است. آیا به قرائت کدام یک از آنها قرآن را بخوانم؟ پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) سکوت اختیار کرد. در حالی که علی (علیه السلام) در کنار او بود. علی (علیه السلام) فرمود: هرکسی قرآن را همانطور که می داند بخواند، همه قرائت ها درست و بجاست.

424 - کفاره گناهان و مانعی در برابر آتش:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای سلمان! بر تو باد که قرائت قرآن کنی: زیرا قرائت قرآن، کفاره گناهان و حجاب و پرده در برابر آتش، موجب ایمنی از عذاب می باشد.