فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

415 - عابدترین مردم:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اعبد الناسر اکثرهم تلاوه للقرآن.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: عبادترین مردم کسی است که بیشتر تلاوت قرآن کرده باشد.

416 - عهد نامه الهی:

عن ابیعبد الله (علیه السلام) قال: القرآن عهد الله الی خلقه فقد ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده و ان یقرا منه فی کل یوم خمسین آیه.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: قرآن کریم عهدنامه خدا با خلقش می باشد و سزاوار است که شخص مسلمان در آن عهدنامه نظر افکند و هر روز پنجاه آیه از آنرا قرائت کند.

417 - مقدم قرائت قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یقول الله: من شغله قراءه القرآن عن دعائی و مسالتی اعطیته افضل ثواب الشاکرین.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خدای تعالی فرماید: هرکه را قرائت قرآن از دعاء و خواهش از من مشغول کند و باز دارد برترین ثواب سپاسگزاران را به او اعطاء می کنم.