فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

414 - باروری ایمان:

قال امیر المؤمنین (علیه السلام): لقاح الایمان تلاوه القرآن.
امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود: تلاوت قرآن کریم موجب باروری ایمان است.

415 - عابدترین مردم:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اعبد الناسر اکثرهم تلاوه للقرآن.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: عبادترین مردم کسی است که بیشتر تلاوت قرآن کرده باشد.

416 - عهد نامه الهی:

عن ابیعبد الله (علیه السلام) قال: القرآن عهد الله الی خلقه فقد ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده و ان یقرا منه فی کل یوم خمسین آیه.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: قرآن کریم عهدنامه خدا با خلقش می باشد و سزاوار است که شخص مسلمان در آن عهدنامه نظر افکند و هر روز پنجاه آیه از آنرا قرائت کند.