فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

410 - حایل شدن پرده ای نامریی:

و اذ قرات القران جعلنا بینک و بین الذین لایومنون بالاخره حجابا مستورا.
و چون قرآن را بخوانی میان تو و آنان که به آخرت ایمان نمی آورند پرده ای نامریی قرار می دهیم **اسراء / 45.***.

411 - شرط بهره بری از قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): القرآن مثل الابل المعقله ان عاهدا امسکها و ان طلقها ذهبت.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: قرآن مانند شتری است عقال شده، اگر با قرآن هم پیمان باشی و آن را تلاوت کنی، معنویت آن را داری و در غیر این صورت از نورانیت قرآن بی بهره خواهی بود.

412 - تشویق به قرائت قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان هذه القلوب تصدا کما یصدا الحدید: قیل: یا رسول الله، فما جلاوها؟ قال: تلاوه القرآن.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: این دلها نیز همانند آهن زنگار می بندد.
عرض شد: ای رسول خدا! صیقل دهنده دلها، چیست؟ فرمود: تلاوت قرآن.