فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

408 - سخن خوب:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لیکن کل کلامکم ذکر الله و قراءه القران.
چه خوب است که همه سخن شما ذکر خدا و قرائت قرآن باشد.

409 - برترین عبادت امت:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): افضل عباده امتی قرائه القرآن.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: برترین عبادت امت من قرائت قرآن است.

410 - حایل شدن پرده ای نامریی:

و اذ قرات القران جعلنا بینک و بین الذین لایومنون بالاخره حجابا مستورا.
و چون قرآن را بخوانی میان تو و آنان که به آخرت ایمان نمی آورند پرده ای نامریی قرار می دهیم **اسراء / 45.***.