فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

407 - مداومت بر قرآن:

فاقروا ما تیسر من القرآن.
(اینک) هرچه از قرآن میسر می شود بخوانید**مزمل / 20.***.

408 - سخن خوب:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لیکن کل کلامکم ذکر الله و قراءه القران.
چه خوب است که همه سخن شما ذکر خدا و قرائت قرآن باشد.

409 - برترین عبادت امت:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): افضل عباده امتی قرائه القرآن.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: برترین عبادت امت من قرائت قرآن است.