فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

405 - دعای فراموش نکردن قرآن:

این دعا از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نقل شده است. امام فرموده اند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آیا می خواهی دعایی را به تو بیاموزم که قرآن را فراموش نکنی! (و این دعا را خواندند):
اللهم ارحمنی بترک معاصیک ابدا ما ابقیتنی، و ارحمنی من تکلف ما لا یعنینی، و ارزقنی حسن المنظر فیما یرضیک عنی، و الزم قلبی حفظ کتابک کما علمتنی، و ارزقنی ان اتلوه علی النحو الذی یرضیک عنی.
اللهم نور بکتابک بصری، و اشرح به صدری، و فرح به قلبی، و اطلق به لسانی، و استعمل به بدنی، وقونی علی ذلک، و اعنی علیه انه لا معین علیه الا انت، لا اله الا انت.
خدایا! تا زنده هستم، با ترک نافرمانیت به من ترحم نما و به من رحم کن از رنج کشیدن برای آن چه به کارم نیاید، و به من روزی کن خوش نمایی در آن چه تو را از من خشنود سازد، و قلبم را به حفظ قرائت وادار کن آن گونه که به من آموختی، و مرا روزی کن آن را همان گونه که خوشایند توست بخوانم.
بار خدایا! با قرآنت دیدگان مرا روشن کن، و به وسیله قرآن سینه مرا بگشای، دلم را شاد کن و زبانم را بازکن، بدنم را به وسیله آن به کارگیر، و با آن مرا نیرومند ساز، با قرآن مرا یاری کن زیرا یاوری در آن جز تو نیست، جز تو کسی شایسته پرستش نیست.

فصل سوم: فضیلت تلاوت قرآن:

بخش اول: فضیلت و اهمیت تلاوت: