فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

401 - تلاوت چند آیه از سوره بقره:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که چهار آیه از اول سوره بقره و آیةالکرسی را با دو آیه بعد از آن و سه آیه آخر آن سوره را تلاوت کند، هیچ گونه بدی و ناراحتی در جان و مال خود نبیند و دیو لعین به وی نزدیک نشود و قرآن را فراموش نکند.

402 - حسرت در قیامت:

ابو بصیره (ره) گفت: امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره ای از قرآن را فراموش کند آن سوره به صورت بسیار زیبا و درجه ای بلند در بهشت برای او ممثل گردد، چون آن را بیند گوید: تو کیستی؟ چقدر زیبائی! ای کاش از آن من می بودی؟ آن صورت گوید: مرا نمی شناسی؟ من فلان سوره ام، اگر مرا فراموش نمی کردی تو را به اینجا بالا می کشیدم.

403 - فراموشی قرآن:

عن ابی کهمس الهیثم بن عبید قال: سالت ابا عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم) عن رجل قرا القران ثم نسیه. فرددت علیه - ثلاثا -: اعلیه فیه حرج؟ قال: لا:
از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم درباره مردی که قرآن را یادگرفته و فراموش کرده - تا سه بار برای او باز گفتم - آیا بر او گناهی هست؟ فرمود: نه.