فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش نهم: فراموشی قرآن:

400 - تنزیل قرآن در شب قدر:

سنقرئک فلا تنسی.
ما بزودی (قرآن) را بر تو می خوانیم و هرگز فراموش نخواهی کرد**اعلی / 8.***.

401 - تلاوت چند آیه از سوره بقره:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که چهار آیه از اول سوره بقره و آیةالکرسی را با دو آیه بعد از آن و سه آیه آخر آن سوره را تلاوت کند، هیچ گونه بدی و ناراحتی در جان و مال خود نبیند و دیو لعین به وی نزدیک نشود و قرآن را فراموش نکند.